oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Od čtvrtka 30.4.2020 do neděle 3.5.2020 bude u požární zbrojnice v dolním Podůlší přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím abyste do kontejneru neházeli pneumatiky, nebezpečný odpad a dřevní hmotu (větve, tůje a podobně).

Nadále trvá nabídka na bezplatného uskladnění zeminy. Pokud by měl někdo zájem o uskladnění zeminy kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

VOS Jičín a.s. v souvislosti s nynější situací žádá obyvatele (zákazníky) o provedení samoodečtu vodoměrů. Bližší informace naleznete v letáku níže v hlášení.

Místní občanům Denise Pěničkové a Josefu Vošvrdovi se v sobotu 11. dubna narodila dcera Valentýna. Rodičům srdečně blahopřejeme.

Od pondělí 6.4.2020 do středy 15.4.2020 budou z důvodu rekonstrukce uzavřeny železniční přejezdy v Jinolicích a v Kněžnicích.

Objízdné trasy budou následující:

Pro osobní automobily směr Jičín – Turnov: I/35 – Jinolice – III/2818 – Javornice –
III/28110 – III/2819 – Libuň – I/35 (délka cca 4,9 km)

Pro osobní automobily směr Turnov – Jičín: I/35 Libuň – III/2819 – Březka – III/2818 –
Jinolice – I/35 (délka cca 5,7 km)

Pro nákladní automobily: I/35 – Újezd pod Troskami – II/281 – Mladějov – Sobotka – I/16 –
Jičín – zpět na I/35 obousměrně (délka cca 24,6 km)

Z důvodu nastalé situace a vyhlášení nouzového stavu je možné místní poplatky hradit až do konce měsíce května.

Na základě usnesení vlády č. 240 ze dne 16.3.2020 se doporučuje občanům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení.

Obec pro tyto občany, hodlá zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Prosím občany, kteří by chtěli zmíněnou pomoc využít, aby mě kontaktovali na telefonním čísle 721 580 450 nebo emailové adrese  Starosta@podulsi.cz.

Předběžně jsme domluveni s Oblastní charitou Jičín, že by pro naši obec tyto služby zajišťovala.

Ozvěte se prosím co nejdříve.

Děkuji

Petr Stryhal – starosta

• V sobotu 7.3.2020 se od 14 hodin pořádá sbor místních hasičů v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.

• Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

Správa silnic u komunikace v dolním Podůlší pokácela několik stromů. Kdo by měl zájem o samozpracování palivového dřeva z těchto pokácených stromů, dostavte se prosím 4.3.2020 v úředních hodinách na OÚ.
Zpracování pokácených stromů musí být provedeno do 15.3.2020.