oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Připomínám, že do 31. března 2019 je nutné uhradit obecní poplatky za psy, odpady a čističku odpadních vod.

V rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ proběhne v sobotu 6. dubna 2019 úklid obce Podůlší. Cílem akce je uklidit nepořádek v obci a likvidace nelegálně vzniklých skládek. Dobrovolníci pro tuto akci jsou vítáni. Bližší informace o konání akce budou zveřejněny v hlášení příští týden a na webových stránkách obce.

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne sběr starého železa, který pořádají místní hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo, přistavte jej den předem (5.dubna) ve večerních hodinách, nejpozději v den sběru v ranních hodinách, k místní komunikaci. Sběr železa bude probíhat cca od 10:00 hodin.

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy Libuň proběhne 24. dubna 2019 od 15:00 do 17:00 v budově základní školy Libuň – penzion Bílý Dům.

 • Připomínám, že do 31. března 2019 je nutné uhradit obecní poplatky za psy, odpady a čističku odpadních vod.

Poplatek ze psů:

1 pes – 50 Kč

2 psi – 150 Kč

3 psi – 300 Kč

Poplatek za likvidaci odpadů:

300 Kč/os trvale hlášenou v obci

600 Kč za rekreační objekt

Poplatek za čističku odpadních vod (týká se okálů a čp.19):

350 Kč/osobu trvale žijící na dané adrese

Poplatky prosím uhraďte, pokud možno, bankovním převodem na účet obce, který naleznete na webových stránkách. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte svoje příjmení.

Případně poplatky můžete uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě.

 • Nově se mohou do informačního systému obce přihlásit osoby, které nemají v obci Podůlší zřízen trvalý pobyt, ale mají zájem o zasílání obecních informací formou emailu. Přihlášení je možné v úředních hodinách na obecním úřadě.
 • Informace ohledně nového informačního systému obce: Nově se mohou do informačního systému přihlásit osoby, které nemají v obci Podůlší zřízen trvalý pobyt, ale mají zájem o zasílání obecních informací formou emailu. Přihlášení je možné v úředních hodinách na obecním úřadě.
 • V pátek 22.3.2019 od 20:00 hodin divadelní spolek Jiránek uvede divadelní hru Rudolfa Trinnera: Agentura Drahoušek sňatky všeho druhu. Divadelní představení proběhne v Hospůdce na Jívě. Vstupenky na představení je možné zakoupit tamtéž.

 

 • Minulý týden se místní občance Šárce Žálské a Ladislavu Plíškovi narodila dcera Bertička. Rodičům srdečně gratuluji.

 

 

 • V sobotu 23. 2. 2019 proběhl v Hospůdce na Jívě tradiční ples místních dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěl hasičům poděkovat za organizaci této velmi vydařené akce.

 

 • Kdo by měl zájem o samo-těžbu palivového dříví, kontaktujte prosím do příští středy 6.3.2019 starostu nebo místostarostu obce. Kontakty naleznete na webových stránkách. Případně se dostavte v úředních hodinách na obecní úřad.

 

 • Dne 16. 3. 2019 od 17:40 hod. proběhne prodej nosných kuřic ve stáří 19 týdnů. Cena bude 160 Kč/kus. Bližší informace ve vývěsních skříních.
 • Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na svůj tradiční ples, který se uskuteční tuto sobotu 23. 2. 2019 od 20:00 hod. v Hospůdce na Jívě. Hudbu zajistí skupina Aleš a Veronika. Součástí plesu bude bohatá tombola.

 

 • Dne 9. 2. 2019 se uskutečnil v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Účast předčila očekávání a karneval se velmi vydařil. Za organizaci karnevalu bych chtěl poděkovat paní Aleně Jagerčíkové a paní Janě Břeské.

 

 • Byl zprovozněny nové webové stránky obce na adrese www.podulsi.cz.
 • Ve čtvrtek 7. 2. 2019 proběhne podle informací společnosti ČEZ plánované přerušení dodávek elektřiny v obci Podůlší. Přerušení dodávek je plánováno od 8:00 do 16:00 hod.
 • V sobotu 9. 2. 2019 od 14:00 hod. pořádají místní hasiči v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Masky jsou vítány. Na akci jste srdečně zváni.
 • Termín oslav 620 let založení obce je stanoven na sobotu 31. 8. 2019.
 • Je možné platit obecní poplatky za psy, odpady a čističku odpadních vod.
   
  Poplatek ze psů:
  1 pes – 50 Kč
  2 psi – 150 Kč
  3 psi – 300 Kč
  Poplatek za likvidaci odpadů:
  300 Kč/os trvale hlášenou
  600 Kč za rekreační objekt
  Poplatek za čističku odpadních vod (týká se okálů a čp.19):
  350 Kč/osobu trvale žijící na dané adrese
   
  Poplatky prosím uhraďte pokud možno bankovním převodem na účet obce: 5624541/0100. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte svoje příjmení.
  Případně poplatky můžete uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě. Poplatky prosím uhraďte do 31. 3. 2019
 • V úterý 5. 2. 2019 se v Hospůdce na Jívě uskuteční veřejná schůze obecního zastupitelstva. Schůze bude zahájena v 19:00 hod.
 • Ve čtvrtek 7. 2. 2019 proběhne podle informací společnosti ČEZ plánované přerušení dodávek elektřiny v obci Podůlší. Přerušení dodávek je plánováno od 8:00 do 16:00 hod.
 • V sobotu 9. 2. 2019 od 14:00 hod. pořádají místní hasiči v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Masky vítány. Na akci jste srdečně zváni.

 

 • Ve čtvrtek 7. 2. 2019 proběhne podle informací společnosti ČEZ plánované přerušení dodávek elektřiny v obci Podůlší. Přerušení dodávek je plánováno od 8:00 do 16:00 hod.
 • V sobotu 9. 2. 2019 od 14:00 hod proběhne v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval pořádaný místními hasiči. Na akci jste srdečně zváni.
 • Sbor dobrovolných hasičů Kbelnice Vás srdečně zve na tradiční hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 19. ledna 2019 od 20:00 hodin v hostinci Na Jívě. Hudbu obstará skupina Brigantia. Součástí plesu bude bohatá tombola.
 • Je možné se registrovat do nového informačního systému obce. Zájemci o registraci nechť se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad. Více informací o informačním systému naleznete na webových stránkách obce nebo ve vývěsních skříních
 • Informace o novém informačního systému a registrace do něj.

Informační systém obsahu.

 • SMS hlášení obecního rozhlasu (stávající hlášení obecního rozhlasu obdržíte v SMS zprávě formou zkráceného obsahu na Váš mobilní telefon)
 • e-mailové hlášení obecního rozhlasu (stávající hlášení obecního rozhlasu obdržíte formou emailu na Vaší emailovou adresu)
 • e-mailové informování o aktualitách v obci a jeho okolí (v brzké době budou spuštěny nové obecní webové stránky, v případě doplnění aktuality na stránky Vám přijde do emailu sdělení… například kulturní, sportovní akce v Podůlší a blízkém okolí atd.)
 • e-mailové rozesílání anket souvisejících s chodem obce a jejich vyhodnocení.

Při registraci je možné si zvolit jakou část informačního systému chcete využívat.

Kdo se může registrovat:

občané starší 18 let s trvalým pobytem v Podůlší

Jak se registrovat:

v případě zájmu se dostavte v úředních hodinách na obecní úřad za účelem vyplnění potřebného formuláře s ohledem na Nařízení Evropské unie k ochraně osobních údajů (GDPR)

Doplňující žádost/prosba obecního úřadu:

pokud vlastníte funkční aparát pro příjem rozhlasového hlášení a po spuštění výše uvedených služeb nebude již využívat, prosím doručte tento aparát na obecní úřad z důvodu možného dalšího použití u spoluobčanů, kteří výše uvedené formy nevyužijí, ale mají zájem pokračovat v odposlechu stávajícího rozhlasu

Informace o novém informačním systému naleznete na webových stránkách obce v sekci hlášení rozhlasu.

 • Informace o konání členské schůze SDH Podůlší. Členská schůze SDH Podůlší se koná ve středu. 16.ledna 2019 od 19:00 hod v Hospůdce na Jívě