oficiální stránky obce

Obec nabízí možnost bezúplatného uskladnění nepotřebné zeminy.
Pokud byste měli o uskladnění zájem, kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.