oficiální stránky obce

Od čtvrtka 30.4.2020 do neděle 3.5.2020 bude u požární zbrojnice v dolním Podůlší přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím abyste do kontejneru neházeli pneumatiky, nebezpečný odpad a dřevní hmotu (větve, tůje a podobně).

Nadále trvá nabídka na bezplatného uskladnění zeminy. Pokud by měl někdo zájem o uskladnění zeminy kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

VOS Jičín a.s. v souvislosti s nynější situací žádá obyvatele (zákazníky) o provedení samoodečtu vodoměrů. Bližší informace naleznete v letáku níže v hlášení.

Místní občanům Denise Pěničkové a Josefu Vošvrdovi se v sobotu 11. dubna narodila dcera Valentýna. Rodičům srdečně blahopřejeme.