oficiální stránky obce

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Dodatek č. 1/2011 obecně závazné vyhlášky č. 2/2007
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Podůlší

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019
kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce Podůlší