oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

• V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

• V pátek 24.května a v sobotu 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek 24. května je možné volit od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu 25.května bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

• V sobotu 8.června proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Prezentace družstev bude od 8:30 hodin, start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Chtěl bych Vás pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční v úterý 30.dubna 2019 od 18:00 hodin u obecního úřadu. Doprovodný program pro děti a občerstvení bude zajištěno. Masky čarodějnic jsou vítány.

 

Ve dnech 10. až 12. května se v sousední obci Jinolice uskuteční setkání majitelů a příznivců značky Trabant. V pátek 10. května mezi 16. až 18. hodinou také projede spanilá jízda vozidel značky Trabant obcí Podůlší směrem na Brada. Bližší informace na letáku ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

Ve středu 1. a 8. května nebudou z důvodu státních svátků na obecním úřadě úřední hodiny. V případě akutních záležitostí kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Chtěl bych poděkovat spoluobčanům z okálů a nové bytovky, kteří se dobrovolně postarali o úpravu zeleně kolem pomníku z Prusko-rakouské války a u telefonní budky.

Ukliďme Česko 2019 – Čisté cesty

Do sobotní úklidové akce (6.4.2019) se zapojilo 20 dobrovolníků z řad občanů Podůlší a Zámezí. Hlavním cílem byl sběr odpadků podél cest a silnic v obci (hlavně směr Zámezí a podél hlavní silnice, která vede obcí). V 9,00 hodin ráno vyrazily jednotlivé skupinky od obecního úřadu, každá jiným směrem, za svým cílem 🙂 Výsledkem je 40 plných odpadkových pytlů (cca 200 kg odpadu), 40 kg vytříděného odpadu (převážně sklo), 4 ks pneumatik, 2 záchodové mísy a něco málo železného odpadu. Velký DÍK patří všem občanům, kteří se do úklidu zapojili, jelikož díky jejich účasti se podařilo uklidit mnohem větší část území, než bylo původně plánováno.

Děkujeme, že Vám není jedno, v jakém prostředí žijete 😉

Zároveň patří velké poděkování místním členům sboru dobrovolných hasičů za uspořádání sběru železného šrotu a spolupráci při úklidu obecních prostor.

Odkaz na další fotografie

– V sobotu 6. dubna 2019 proběhl v rámci akce „Ukliďme Česko“, úklid obce. Akce se zúčastnilo 20 dobrovolníků ve věku od 2 do 83 let. Akce se velmi vydařila. Celkově se podařilo sebrat překvapivých 240 kg odpadu. Všem zúčastněným bych chtěl za účast a ochotu uklidit obec velmi poděkovat.  Zvláště bych pak chtěl poděkovat Kateřině Kobrlové, která se postarala o organizaci celé akce a její hladký průběh.

– V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

– V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

– V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.