oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

1 2 3 7
  • V sobotu 7.3.2020 od 14 hodin pořádá sbor místních hasičů v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.
  • Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
Bližší informace naleznete v předešlém hlášení ze dne 5.2.2020 a ve vývěsních skříních.

• Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

• V úterý 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
Bližší informace naleznete v předešlém hlášení ze dne 5.2.2020 a ve vývěsních skříních.

• V místní knihovně jsou k dispozici staré časopisy (Květy, Vlasta, ABC, Receptář atd.) Pokud by o ně měl někdo zájem, jsou k vyzvednutí u knihovnice paní Šádkové

• V úterý 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
• Výše poplatků je následující

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je dále možné uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

• V místní knihovně jsou k dispozici staré časopisy (Květy, Vlasta, ABC, Receptář atd.) Pokud by o ně měl někdo zájem, jsou k vyzvednutí u knihovnice pí. Šádkové

• Dne 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Od příští středy 5.2.2020 bude možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV. Poplatky prosím hraďte pokud možno bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č. účtu je možné nalézt na webových stránkách obce.

• Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:

Zůstává beze změn.

• Přibyl nový kontejner na třídění olejů použitých v kuchyni. Kontejner je šedivé barvy a je umístěn na stanovišti kontejnerů u hospody.

Do kontejneru patří všechny rostlinné fritovací oleje z kuchyní.
Oleje se do kontejneru vkládají v uzavřené plastové lahvi.

Do kontejneru nepatří motorové a další oleje!!

Informace, které oleje do kontejneru patří a nepatří jsou rovněž uvedeny na kontejneru.

1 2 3 7