oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

Posíláme gratulaci Abelovým, kterým se 11. 5. 2023 narodila dcera Anička a přejeme hodně zdraví a krásných okamžiků.

Přijměte pozvání na nejbližší akce v obci a to dne 27. 5. 2023 se koná turnaj ve stolním hokeji, propozice v aktualitách na obecním webu.
Dále se 10. 6. 2023 bude konat již VIII. ročník tradičního sportovního víceboje v Podůlší, propozice a bližší info opět k dispozici na webu.

Dne 1. 6. 2023 nebude z důvodů nepřítomnosti otevřen obecní úřad ani knihovna.

V rámci obce Podůlší se pohybuje pejsek viz fotografie níže. V případě, že jste majitelem nebo víte komu patří, prosíme kontaktujte starostu 733 610 736 nebo místostarostu obce 721 580 450.

Program Nová zelená úsporám light určená pro seniory a rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení a zároveň vlastní nebo spoluvlastní rodinný domek, mají v něm trvalé bydliště (v případě seniorů musí rodinný domek obývat pouze senioři) se od 2.5. 2023 rozšiřuje o další aktivitu, a to o solární ohřev teplé vody.

Způsob ohřevu vody je buď termický nebo fotovoltaický a lze na tuto aktivitu získat dotaci ve výši 90 000 Kč.

Žádat mohou i ti, co již žádali v první výzvě na výměnu oken či zateplení (150 000 Kč).

Instalace podporovaných solárních ohřevů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle §10 d zákona 406/2000 Sb.

Doporučujeme zájemcům o solární ohřev vody, aby se nejprve spojili s dodavatelem (specializovanou firmou), který jim doporučí vhodné zařízení pro jejich RD. Teprve poté, s konkrétními technickými parametry, aby se obrátili na MAS a my jim vyhotovíme odborný posudek a případně pomůžeme žádost na SFŽP podat. Žádost se podává opět elektronicky v systému AIS SFŽP, do které se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronické identity občana či elektronického OP.

Více se žadatelé dozví na www: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

kontakty na pracovníky naší MAS:
Helena Červová – 737 943 980
Alena Klacková – 606 618 112

Poděkování všem zúčastněným za příjemné čarodějnické posezení a průvod.

Od 1.5.2023 opět platí zákaz svážení dřevní hmoty na “čarodejnice” u Jinolic.

SDH Kbelnice pořádá hasičskou okrskovou soutěž v sobotu 6.května od 13.hodin v areálu hasičů Brada – Rybníček. Na účastníky čeká požární útok, štafeta, chutné občerstvení a bohatý program. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý 9. 5. 2023 od 18:00 se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Podůlší v Hospůdce Na Jívě.

V neděli 14.5.2023 od 11:15 do 11:25 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.