oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Chtěl bych velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v sobotu zúčastnili úklidu obce.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Prosíme občany, aby nezapomínali třídit odpad, dle nové legislativy, čím více bude směsného odpadu, tím více bude obec
doplácet na jeho svoz, což by se následně promítlo do zvýšení místních poplatků.

Nakonec pozvánka na obnovené cvičení žen na místním hřišti.

Milé ženy,
po dlouhé odmlce by naše zlenivělá těla potřebovala protáhnout. Pokud máte zájem a pokud nám to počasí a epidemiologická situace umožní, mohly bychom zase začít cvičit venku pod vedením Evy Šulcové. Sejdeme se na hřišti ve středu 5. května v 18 hodin. Nebojte se ničeho, prý začneme zlehka. /Já tedy určitě/ . Už se těšíme!
Květa a Eva

V sobotu 24.4.2021 se v rámci akce Ukliďme Česko bude konat úklid obce Podůlší.
Předmětem úklidu bude sběr odpadků v katastru obce a úklid místních komunikací od posypového kamení po zimě.
Dobrovolníci, kteří se úklidu zúčastní, přineste si prosím vlastní ochranné pomůcky a pracovní nástroje.
Sraz dobrovolníků bude u obecního úřadu v 8:00 hodin.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

V sobotu 24.4.2021 se v rámci akce Ukliďme Česko bude konat úklid obce Podůlší.
Předmětem úklidu bude sběr odpadků v katastru obce a úklid místních komunikací od posypového kamení po zimě.
Dobrovolníci, kteří se úklidu zúčastní, přineste si prosím vlastní ochranné pomůcky a pracovní nástroje.
Sraz dobrovolníků bude u obecního úřadu v 8:00 hodin.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Prosíme občany, při pálení dřevní hmoty na svých zahradách brali ohled na spoluobčany a případně upřednostnili možnost odvozu dřevní hmoty ke spálení na čarodejnice.