oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

V Sobotu 3.4. a neděli 4.4. se v areálu zemědělské bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Po minulých zkušenostech bude doba výběru odpadu omezena.
Odpad bude možné odevzdat v sobotu 3.4. od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin. V neděli pak od 9:00 do 11:00 hodin.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace a ve vývěsních skříních.

V sobotu 3.4.2021 v dopoledních hodinách rovněž proběhne sběr železného šrotu pořádaný místními hasiči.
Jako obvykle připravte železný šrot ke komunikaci v pátek odpoledne, případně v sobotu ráno. Pokud byste šrotu měli více a potřebovali s ním pomoci, dejte vědět předem někomu z obecních hasičů, starostovi nebo místostarostovi obce.

V úterý 13.4.2021 od 18:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Připomínáme občanům povinnost sčítání lidu. Podrobné informace naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Upozorňujeme na blíží se termín splatnosti místních poplatků. poplatky je třeba uhradit do 31.3.2021

• Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je dále možné uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

V Sobotu 3.4. a neděli 4.4. se v areálu zemědělské bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Po minulých zkušenostech bude doba výběru odpadu omezena.
Odpad bude možné odevzdat v sobotu 3.4. od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin. V neděli pak od 9:00 do 11:00 hodin.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace a ve vývěsních skříních.

V sobotu 3.4.2021 v dopoledních hodinách rovněž proběhne sběr železného šrotu pořádaný místními hasiči.
Jako obvykle připravte železný šrot ke komunikaci v pátek odpoledne, případně v sobotu ráno. Pokud byste šrotu měli více a potřebovali s ním pomoci, dejte vědět předem někomu z obecních hasičů, starostovi nebo místostarostovi obce.

Vážení občané obce Podůlší,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 vzešly v platnost nové legislativní podmínky vůči odpadovému hospodářství v rámci České Republiky. S touto novelizací jsou spojeny i určité změny dotýkající se i naší obce, především zvýšené náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

Touto formou bychom Vás rádi oslovili v rámci zodpovědného třídění odpadů, zároveň poděkovat za dosavadní přístup k třídění odpadů.

V odkazu níže jsme pro Vás připravili číselný pohled na vývoj “odpadového hospodářství” v rámci naší obce.
Můžete se dočíst, kolik množství odpadů různého druhu vyprodukujeme v Podůlší a s tím spojené finanční náklady. Zároveň i množství vytříděného odpadu, což je pro obec přínos.

Jak již bylo avizováno výše, prosíme všechny o co největší zodpovědnost v rámci třídění odpadů, přínosem pro celou obec bude skutečnost, že obci nebudou dále narůstat náklady za likvidaci odpadů.

PŘEHLED ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V PODŮLŠÍ V ROCE 2020

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace.

Ve středu 31.3.2021 v době od 8:30 do 15:30 bude v obci Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace.

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Důvodem je kácení stromů v blízkosti vedení.

Od začátku března je možné vozit dřevní hmotu na obvyklé místo “pálení čarodejnic” v Jinolicích.

Připomínáme občanům placení obecních poplatků. Poplatky je třeba uhradit do konce měsíce března.

Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je možné ve výjimečných případech uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Důvodem je kácení stromů v blízkosti vedení.

Od začátku března je možné vozit dřevní hmotu na obvyklé místo “pálení čarodejnic” v Jinolicích.

V úterý 9.3.2021 od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu schůze obecního zastupitelstva.