oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Chtěl bych Vás pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční v úterý 30.dubna 2019 od 18:00 hodin u obecního úřadu. Doprovodný program pro děti a občerstvení bude zajištěno. Masky čarodějnic jsou vítány.

 

Ve dnech 10. až 12. května se v sousední obci Jinolice uskuteční setkání majitelů a příznivců značky Trabant. V pátek 10. května mezi 16. až 18. hodinou také projede spanilá jízda vozidel značky Trabant obcí Podůlší směrem na Brada. Bližší informace na letáku ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

Ve středu 1. a 8. května nebudou z důvodu státních svátků na obecním úřadě úřední hodiny. V případě akutních záležitostí kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Chtěl bych poděkovat spoluobčanům z okálů a nové bytovky, kteří se dobrovolně postarali o úpravu zeleně kolem pomníku z Prusko-rakouské války a u telefonní budky.

– V sobotu 6. dubna 2019 proběhl v rámci akce „Ukliďme Česko“, úklid obce. Akce se zúčastnilo 20 dobrovolníků ve věku od 2 do 83 let. Akce se velmi vydařila. Celkově se podařilo sebrat překvapivých 240 kg odpadu. Všem zúčastněným bych chtěl za účast a ochotu uklidit obec velmi poděkovat.  Zvláště bych pak chtěl poděkovat Kateřině Kobrlové, která se postarala o organizaci celé akce a její hladký průběh.

– V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

– V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

– V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

V sobotu 6. dubna se v rámci akce „Ukliďme Česko“ uskuteční úklid obce. Sraz dobrovolníků bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 6. dubna proběhne sběr železa pořádaný místními hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo přistavte jej k místní komunikaci. Sběr bude probíhat cca od 10:00 hodin.

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

V úterý 23. dubna 2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

V rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ proběhne v sobotu 6. dubna 2019 úklid obce Podůlší. Cílem akce je uklidit nepořádek v obci a likvidace nelegálně vzniklých skládek. Sraz dobrovolníků, kteří se chtějí zúčastnit této akce bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

 

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne sběr starého železa, který pořádají místní hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo, přistavte jej den předem (5.dubna) ve večerních hodinách, nejpozději v den sběru v ranních hodinách, k místní komunikaci. Sběr železa bude probíhat cca od 10:00 hodin.

 

Příští středu 3. dubna od 20:00 proběhne v Hospůdce na Jívě členská schůze SDH Podůlší.

 

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden samostatně v polovině května.

 

Připomínám, že průběžně probíhá sběr elektroodpadu. Sběr probíhá souběžně s výběrem pytlů s vytříděným plechovým odpadem a tetrapaků každou středu od 18:45 do 19:00 hod.

 

V sobotu 13. dubna bude probíhat výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

Připomínám, že do 31. března 2019 je nutné uhradit obecní poplatky za psy, odpady a čističku odpadních vod.

V rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ proběhne v sobotu 6. dubna 2019 úklid obce Podůlší. Cílem akce je uklidit nepořádek v obci a likvidace nelegálně vzniklých skládek. Dobrovolníci pro tuto akci jsou vítáni. Bližší informace o konání akce budou zveřejněny v hlášení příští týden a na webových stránkách obce.

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne sběr starého železa, který pořádají místní hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo, přistavte jej den předem (5.dubna) ve večerních hodinách, nejpozději v den sběru v ranních hodinách, k místní komunikaci. Sběr železa bude probíhat cca od 10:00 hodin.

Zápis žáků do 1. ročníku základní školy Libuň proběhne 24. dubna 2019 od 15:00 do 17:00 v budově základní školy Libuň – penzion Bílý Dům.

 • Připomínám, že do 31. března 2019 je nutné uhradit obecní poplatky za psy, odpady a čističku odpadních vod.

Poplatek ze psů:

1 pes – 50 Kč

2 psi – 150 Kč

3 psi – 300 Kč

Poplatek za likvidaci odpadů:

300 Kč/os trvale hlášenou v obci

600 Kč za rekreační objekt

Poplatek za čističku odpadních vod (týká se okálů a čp.19):

350 Kč/osobu trvale žijící na dané adrese

Poplatky prosím uhraďte, pokud možno, bankovním převodem na účet obce, který naleznete na webových stránkách. Do zprávy pro příjemce prosím uvádějte svoje příjmení.

Případně poplatky můžete uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě.

 • Nově se mohou do informačního systému obce přihlásit osoby, které nemají v obci Podůlší zřízen trvalý pobyt, ale mají zájem o zasílání obecních informací formou emailu. Přihlášení je možné v úředních hodinách na obecním úřadě.
 • Informace ohledně nového informačního systému obce: Nově se mohou do informačního systému přihlásit osoby, které nemají v obci Podůlší zřízen trvalý pobyt, ale mají zájem o zasílání obecních informací formou emailu. Přihlášení je možné v úředních hodinách na obecním úřadě.
 • V pátek 22.3.2019 od 20:00 hodin divadelní spolek Jiránek uvede divadelní hru Rudolfa Trinnera: Agentura Drahoušek sňatky všeho druhu. Divadelní představení proběhne v Hospůdce na Jívě. Vstupenky na představení je možné zakoupit tamtéž.

 

 • Minulý týden se místní občance Šárce Žálské a Ladislavu Plíškovi narodila dcera Bertička. Rodičům srdečně gratuluji.

 

 

 • V sobotu 23. 2. 2019 proběhl v Hospůdce na Jívě tradiční ples místních dobrovolných hasičů. Tímto bych chtěl hasičům poděkovat za organizaci této velmi vydařené akce.

 

 • Kdo by měl zájem o samo-těžbu palivového dříví, kontaktujte prosím do příští středy 6.3.2019 starostu nebo místostarostu obce. Kontakty naleznete na webových stránkách. Případně se dostavte v úředních hodinách na obecní úřad.

 

 • Dne 16. 3. 2019 od 17:40 hod. proběhne prodej nosných kuřic ve stáří 19 týdnů. Cena bude 160 Kč/kus. Bližší informace ve vývěsních skříních.
 • Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na svůj tradiční ples, který se uskuteční tuto sobotu 23. 2. 2019 od 20:00 hod. v Hospůdce na Jívě. Hudbu zajistí skupina Aleš a Veronika. Součástí plesu bude bohatá tombola.

 

 • Dne 9. 2. 2019 se uskutečnil v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Účast předčila očekávání a karneval se velmi vydařil. Za organizaci karnevalu bych chtěl poděkovat paní Aleně Jagerčíkové a paní Janě Břeské.

 

 • Byl zprovozněny nové webové stránky obce na adrese www.podulsi.cz.