oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 8.června a v neděli 9. června bude z důvodu konání motocyklových závodů „Cena města Jičína 2019“ uzavřena silnice I/35 v úseku mezi Kbelnicí, Holínem a Jičínem.

Silnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 7:00 do 20:00 hodin a v neděli 9.června od 7:00 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ve směru: Jičín – Dolní Lochov – Zámostí – Blata – Mladějov – Újezd pod Troskami.

Mapku s vyznačeným uzavřeným úsekem silnice a objízdnou trasou je možné nalézt na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V úterý 18.června od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Pokud by měl někdo zájem o práci nebo brigádu pro obec, kontaktujte prosím starostu nebo místostarostu obce. Jednalo by se o jednoduché údržbové práce na obecním majetku. Mzda je stanovena na 100 Kč/hodinu.

• Za první čtvrtletí letošního roku se v obci Podůlší podařilo sebrat téměř 3 tuny odpadu k opětovnému využití.
Konkrétně se podařilo vytřídit:

757 kg – Papíru
928 kg – plastu
880 kg – skla
180 kg – kovových obalů
240 kg – nápojových kartonů

V celkovém součtu tak obec Podůlší, jako odměnu za vytříděný odpad, obdrží částku 11 000 Kč.

Chtěl bych Vám tímto poděkovat, že odpad třídíte a pomáháte tak nejen obci Podůlší, ale především životnímu prostředí.

• Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Podůlší:

Volební účast: 37,96%
Odevzdaných hlasů: 82

Počty hlasů politickým stranám:

Ano 2011: 32 hlasů (39,02%)
Česká pirátská strana: 15 hlasů (18,29%)
ODS: 7 hlasů (8,53%)
Koalice STAN, TOP 09: 6 hlasů (7,31%)
KDU-ČSL: 5 hlasů (6,09%)
KSČM: 5 hlasů (6,09%)
ČSSD: 3 hlasy (3,65%)
Koalice Rozumní, ND: 3 hlasy (3,65%)
HLAS: 2 hlasy (2,43%)
SPD: 2 hlasy (2,43%)
Vědci pro ČR: 1 hlas (1,21%)
Koalice Svobodní, RČ: 1 hlas (1,21%)

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 8.června a v neděli 9. června bude z důvodu konání motocyklových závodů „Cena města Jičína 2019“ uzavřena silnice I/35 v úseku mezi Kbelnicí, Holínem a Jičínem.

Silnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 7:00 do 20:00 hodin a v neděli 9.června od 7:00 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ve směru: Jičín – Dolní Lochov – Zámostí – Blata – Mladějov – Újezd pod Troskami.

Mapku s vyznačeným uzavřeným úsekem silnice a objízdnou trasou je možné nalézt na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V pátek 24.května a v sobotu 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek 24. května je možné volit od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu 25.května bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost, bude tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu.

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Prezentace družstev bude od 8:30 hodin, start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

• V pátek 24.května a v sobotu 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek 24. května je možné volit od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu 25.května bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

• V sobotu 8.června proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Prezentace družstev bude od 8:30 hodin, start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Chtěl bych Vás pozvat na tradiční pálení čarodějnic, které se uskuteční v úterý 30.dubna 2019 od 18:00 hodin u obecního úřadu. Doprovodný program pro děti a občerstvení bude zajištěno. Masky čarodějnic jsou vítány.

 

Ve dnech 10. až 12. května se v sousední obci Jinolice uskuteční setkání majitelů a příznivců značky Trabant. V pátek 10. května mezi 16. až 18. hodinou také projede spanilá jízda vozidel značky Trabant obcí Podůlší směrem na Brada. Bližší informace na letáku ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

 

Ve středu 1. a 8. května nebudou z důvodu státních svátků na obecním úřadě úřední hodiny. V případě akutních záležitostí kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Chtěl bych poděkovat spoluobčanům z okálů a nové bytovky, kteří se dobrovolně postarali o úpravu zeleně kolem pomníku z Prusko-rakouské války a u telefonní budky.

– V sobotu 6. dubna 2019 proběhl v rámci akce „Ukliďme Česko“, úklid obce. Akce se zúčastnilo 20 dobrovolníků ve věku od 2 do 83 let. Akce se velmi vydařila. Celkově se podařilo sebrat překvapivých 240 kg odpadu. Všem zúčastněným bych chtěl za účast a ochotu uklidit obec velmi poděkovat.  Zvláště bych pak chtěl poděkovat Kateřině Kobrlové, která se postarala o organizaci celé akce a její hladký průběh.

– V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

– V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

– V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

V sobotu 6. dubna se v rámci akce „Ukliďme Česko“ uskuteční úklid obce. Sraz dobrovolníků bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 6. dubna proběhne sběr železa pořádaný místními hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo přistavte jej k místní komunikaci. Sběr bude probíhat cca od 10:00 hodin.

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

V úterý 23. dubna 2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

V rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ proběhne v sobotu 6. dubna 2019 úklid obce Podůlší. Cílem akce je uklidit nepořádek v obci a likvidace nelegálně vzniklých skládek. Sraz dobrovolníků, kteří se chtějí zúčastnit této akce bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

 

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne sběr starého železa, který pořádají místní hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo, přistavte jej den předem (5.dubna) ve večerních hodinách, nejpozději v den sběru v ranních hodinách, k místní komunikaci. Sběr železa bude probíhat cca od 10:00 hodin.

 

Příští středu 3. dubna od 20:00 proběhne v Hospůdce na Jívě členská schůze SDH Podůlší.

 

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden samostatně v polovině května.

 

Připomínám, že průběžně probíhá sběr elektroodpadu. Sběr probíhá souběžně s výběrem pytlů s vytříděným plechovým odpadem a tetrapaků každou středu od 18:45 do 19:00 hod.

 

V sobotu 13. dubna bude probíhat výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.