oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

• V sobotu 31. srpna se uskutečnily oslavy 620 let od první písemné zmínky o obci Podůlší. Účast byla hojná a akce se velmi vydařila. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravách oslav podíleli, především pak místnímu sboru dobrovolných hasičů. Zároveň bych chtěl poděkovat těm, kteří si dali práci a na oslavy napekly sladké dobroty. Prosím tyto pekaře a pekařky, aby si na obecním úřadě vyzvedli svoje tácy a podnosy, na kterých dobroty přinesli.

• V sobotu 7.září a v neděli 8. září proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven netradičně v Dolním Podůlší u Hasičské zbrojnice.

• V úterý 17.září od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• V pátek 25. a v sobotu 26. října bude v hospůdce na Jívě sehráno divadelní představení s názvem Dámský krejčí. Vstupenky na toto představení je již možné v předprodeji zakoupit v Hospůdce na Jívě. Bližší informace o představení naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuality.

• V sobotu 7.září a v neděli 8. září proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven netradičně v Dolním Podůlší u Hasičské zbrojnice.
• V pátek 30.srpna v odpoledních hodinách a v sobotu 31.srpna v dopoledních hodinách, bude probíhat na sportovním hřišti příprava na oslavy 620let obce. Kdo by měl čas a chuť pomoci s přípravami je vítán.
• Součástí oslav 620 let obce je i hudební produkce, která budou probíhat do pozdějších nočních hodin. Prosím proto spoluobčany o shovívavost a toleranci větší hlučnosti, než je v obci běžně obvyklé. Děkuji.

• Ve středu 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• Chtěl bych požádat místní občany, kteří mají fotografie z historie obce, zda by byli ochotni je zapůjčit na výstavku o historii obce u příležitosti oslav jejího založení.Kontaktujte prosím starostu nebo místostarostu obce. Předem děkuji za ochotu.
• Informace z místní knihovny: Byly doručeny nové knihy z výpůjčního fondu.

• Chtěl bych poprosit místní občany, kteří jsou zruční v pečení, zda by pro oslavy založení obce nepřipravili placky či jiné dobroty, které by byly součástí občerstvení během oslav.
• Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.

• Ve středu 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V tento den bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V sobotu 31.srpna 2019 se konají v areálu u obecního úřadu a na sportovním hřišti oslavy výročí 620 let založení obce. Všichni jste srdečně zváni. Kulturní program a občerstvení bude zajištěno.
• Připomínám možnost přihlásit se k odběru informací z obecního úřadu formou SMS a emailu. Registrovat se je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Tato možnost se týká i občanů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Podůlší, ale mají zájem o obecní informace.

• Ve dnech 24. července 2019 a 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V pondělí 29. července, v době od 7:30 do 15:00 hodin, bude v obci Podůlší přerušena dodávka elektřiny.

• Ve dnech 24. července 2019 a 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V sobotu 31.srpna 2019 se konají v areálu u obecního úřadu a na sportovním hřišti oslavy výročí 620 let založení obce. Všichni jste srdečně zváni. Kulturní program a občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 29.6.2019 proběhla v areálu v Dolním Podůlší soutěž hasičů v požárním útoku. Soutěž byla zařazena do seriálu Podkozákovské hasičské ligy. V konkurenci 24 družstev se družstvu z Podůlší Béčka podařilo umístit na velmi pěkném 3. místě. Zvítězilo družstvo můžu z Frýdštejna před družstvem z Chyjic. V kategorii žen zvítězily hasičky z Břehů před hasičkami z Pěnčína a Malé Skály B.

• Obec Podůlší nabízí k odprodeji výsuvný dvoukolový žebřík typ ZD12. Prodej bude probíhat formou veřejné aukce. Vyvolávací cena je stanovena na 5000,- Kč. Termín aukce je stanoven na 10. července 2019 od 17:30 hod na obecním úřadě. Bližší informace na webových stránkách obce a ve vývěsních skříních.

• V sobotu 29.6.2019 pořádají hasiči ze Železnice v hasičském areálu v Dolním Podůlší, soutěž v požárním útoku. Soutěž a je zařazena do seriálu Podkozákovské hasičské ligy. Začátek soutěže je od 10:00 hodin. Občerstvení je zajištěno. Na akci jste srdečně zváni.

• Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.

  • Obec Podůlší nabízí k odprodeji výsuvný dvoukolový žebřík typ ZD12. Prodej bude probíhat formou veřejné aukce. Vyvolávací cena je stanovena na 5000,- Kč. Termín aukce bude upřesněn v dalším hlášení. Bližší informace a foto prodávaného žebříku budou umístěny na webových stránkách obce a ve vývěsních skříních.

 

  • Obec Podůlší nabízí možnost placených brigád v rámci zajištění provozu a údržby obce. Pokud by někdo měl o brigádu zájem dostavte se prosím v úředních hodinách na obecní úřad, budou vám sděleny podrobnosti.

 

  • Připomínám možnost přihlásit se k odběru informací z obecního úřadu formou SMS a emailu. Registrovat se je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Tato možnost se týká i občanů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Podůlší, ale mají zájem o obecní informace.

 

  • Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.