oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace.

Ve středu 31.3.2021 v době od 8:30 do 15:30 bude v obci Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace.

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Důvodem je kácení stromů v blízkosti vedení.

Od začátku března je možné vozit dřevní hmotu na obvyklé místo “pálení čarodejnic” v Jinolicích.

Připomínáme občanům placení obecních poplatků. Poplatky je třeba uhradit do konce měsíce března.

Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je možné ve výjimečných případech uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

V pátek 19.3.2021 v době od 8:00 do 13:00 bude v Dolním Podůlší přerušena dodávka elektrické energie.
Důvodem je kácení stromů v blízkosti vedení.

Od začátku března je možné vozit dřevní hmotu na obvyklé místo “pálení čarodejnic” v Jinolicích.

V úterý 9.3.2021 od 18 hodin proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu schůze obecního zastupitelstva.

Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.

Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je možné ve výjimečných případech uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

Obec vyhlašuje možnost samotěžby dřeva v rámci obecních pozemků.
Případní zájemci se prosím dostavte v úředních hodinách na obecní úřad pro bližší informace.

Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.

Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je možné ve výjimečných případech uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

Obec vyhlašuje možnost samotěžby dřeva v rámci obecních pozemků.
Případní zájemci se prosím dostavte v úředních hodinách na obecní úřad pro bližší informace.

Vzhledem k tom, že již začalo sněžit bude probíhat prohrnování místních komunikací. Prosíme proto občany, aby zbytečně nekomplikovali odklízení sněhu zaparkovanými vozidly na místní komunikaci. Děkuji

V pondělí 18.1.2021 bude v obci provádět specializovaná firma revize kotlů na tuhá paliva viz leták níže