oficiální stránky obce

V Sobotu 30.10. a neděli 31.10. se v areálu zemědělské společnosti bude konat sběr velkoobjemového odpadu.
Odpad bude možné odevzdat v sobotu od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin.
V neděli pak od 9:00 do 11:00 hodin.

V úterý 2.11.2021 od 18:00 se bude konat v Hospůdce na Jívě schůze obecního zastupitelstva.
Bližší informace ve vývěsních skříních a na webu obce.

Ve středu 3.11.2021 nebudou na obecním úřadě úřední hodiny. Zavřena bude i obecní knihovna.