oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

V úterý 7.9.2021 od 17 do 18 hodin proběhne vydávání kompostérů zbylým zájemcům, kteří si loni zažádali a doposud kompostér nevyzvedli.
Kompostéry budou vydávány u garáží za hospodou.

Potřebné údaje, bez kterých nebude kompostér možné vydat:
parcelní číslo pozemku kde bude kompostér umístěn, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zájemce.

V Úterý 7.9.2021 od 19 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

V úterý 7.9.2021 od 17 do 18 hodin proběhne vydávání kompostérů zbylým zájemcům, kteří si loni zažádali a doposud kompostér nevyzvedli.
Kompostéry budou vydávány u garáží za hospodou.

Potřebné údaje, bez kterých nebude kompostér možné vydat:
parcelní číslo pozemku kde bude kompostér umístěn, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zájemce.

V sobotu 28. 8. 2021 se na hřišti u obecního úřadu a v blízkém okolí uskuteční pravidelný sportovní čtyřboj od 9:00 hod.
Navečer je plánováno obvyklé posezení. Občerstvení zajištěno, všichni jste vítání.

Pro všechny zájemce, kteří projevili zájem o kompostéry v minulé roce sdělujeme, že tuto sobotu 21. 8. 2021 od 9:30 – 10:30 hod je vypsán první termín vyzvednutí kompostérů a podepsání potřebné administrativy. Předání bude probíhat u garáží za hospodou.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dotační věc, je zapotřebí vyplnit a podepsat smlouvy a protokoly o převzetí.

Bez níže uvedených údajů nebude kompostér vydán:
– parcelní číslo, kde bude kompostér umístěn
– jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zájemce

V termínech 4.8, 11.8 a 18.8.2021 nebudou na obecním úřadě z důvodu dovolených úřední hodiny. Zavřena bude i obecní knihovna.

Obec Podůlší nabízí z odprodeji nepotřebný stavební materiál. Jedná se o zámkovou dlažbu a betonové žlabovníky.
Bližší informace ve vývěsních skříních a na webovvých stránkách obce v sekcích hlášení rozhlasu a aktuality.