oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Chtěl bych velmi poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v sobotu zúčastnili úklidu obce.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Prosíme občany, aby nezapomínali třídit odpad, dle nové legislativy, čím více bude směsného odpadu, tím více bude obec
doplácet na jeho svoz, což by se následně promítlo do zvýšení místních poplatků.

Nakonec pozvánka na obnovené cvičení žen na místním hřišti.

Milé ženy,
po dlouhé odmlce by naše zlenivělá těla potřebovala protáhnout. Pokud máte zájem a pokud nám to počasí a epidemiologická situace umožní, mohly bychom zase začít cvičit venku pod vedením Evy Šulcové. Sejdeme se na hřišti ve středu 5. května v 18 hodin. Nebojte se ničeho, prý začneme zlehka. /Já tedy určitě/ . Už se těšíme!
Květa a Eva

V sobotu 24.4.2021 se v rámci akce Ukliďme Česko bude konat úklid obce Podůlší.
Předmětem úklidu bude sběr odpadků v katastru obce a úklid místních komunikací od posypového kamení po zimě.
Dobrovolníci, kteří se úklidu zúčastní, přineste si prosím vlastní ochranné pomůcky a pracovní nástroje.
Sraz dobrovolníků bude u obecního úřadu v 8:00 hodin.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

V sobotu 24.4.2021 se v rámci akce Ukliďme Česko bude konat úklid obce Podůlší.
Předmětem úklidu bude sběr odpadků v katastru obce a úklid místních komunikací od posypového kamení po zimě.
Dobrovolníci, kteří se úklidu zúčastní, přineste si prosím vlastní ochranné pomůcky a pracovní nástroje.
Sraz dobrovolníků bude u obecního úřadu v 8:00 hodin.

V neděli 16.5.2021 od 11:15 do 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu.
Podrobnější informace o druzích vybíraného nebezpečného odpadu jsou ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

Prosíme občany, při pálení dřevní hmoty na svých zahradách brali ohled na spoluobčany a případně upřednostnili možnost odvozu dřevní hmoty ke spálení na čarodejnice.

V Sobotu 3.4. a neděli 4.4. se v areálu zemědělské bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Po minulých zkušenostech bude doba výběru odpadu omezena.
Odpad bude možné odevzdat v sobotu 3.4. od 9:00 do 12:00 a od 15:00 do 17:00 hodin. V neděli pak od 9:00 do 11:00 hodin.
Bližší informace na webových stránkách v sekci aktuální informace a ve vývěsních skříních.

V sobotu 3.4.2021 v dopoledních hodinách rovněž proběhne sběr železného šrotu pořádaný místními hasiči.
Jako obvykle připravte železný šrot ke komunikaci v pátek odpoledne, případně v sobotu ráno. Pokud byste šrotu měli více a potřebovali s ním pomoci, dejte vědět předem někomu z obecních hasičů, starostovi nebo místostarostovi obce.

V úterý 13.4.2021 od 18:00 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

Připomínáme občanům povinnost sčítání lidu. Podrobné informace naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.