oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Správa silnic u komunikace v dolním Podůlší pokácela několik stromů. Kdo by měl zájem o samozpracování palivového dřeva z těchto pokácených stromů, dostavte se prosím 4.3.2020 v úředních hodinách na OÚ.
Zpracování pokácených stromů musí být provedeno do 15.3.2020.

  • V sobotu 7.3.2020 od 14 hodin pořádá sbor místních hasičů v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.
  • Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
Bližší informace naleznete v předešlém hlášení ze dne 5.2.2020 a ve vývěsních skříních.

• Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

• V úterý 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
Bližší informace naleznete v předešlém hlášení ze dne 5.2.2020 a ve vývěsních skříních.

• V místní knihovně jsou k dispozici staré časopisy (Květy, Vlasta, ABC, Receptář atd.) Pokud by o ně měl někdo zájem, jsou k vyzvednutí u knihovnice paní Šádkové

• V úterý 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Sbor dobrovolných hasičů Podůlší Vás zve na tradiční hasičský ples, který se koná v sobotu 22.2.2020 od 20. hodin v Hospůdce na Jívě. Bude připravena bohatá tombola. K tanci Vám zahraje skupina Aleš a Veronika.

• Je možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV.
• Výše poplatků je následující

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:
Za osobu bydlící v nemovitosti 350,- Kč

Poplatky pokud možno uhraďte bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č.ú. obce Podůlší pro hrazení poplatků: 5624541/0100

Poplatky je dále možné uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadě.

• V místní knihovně jsou k dispozici staré časopisy (Květy, Vlasta, ABC, Receptář atd.) Pokud by o ně měl někdo zájem, jsou k vyzvednutí u knihovnice pí. Šádkové

• Dne 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Od příští středy 5.2.2020 bude možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV. Poplatky prosím hraďte pokud možno bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č. účtu je možné nalézt na webových stránkách obce.

• Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:

Zůstává beze změn.

• Přibyl nový kontejner na třídění olejů použitých v kuchyni. Kontejner je šedivé barvy a je umístěn na stanovišti kontejnerů u hospody.

Do kontejneru patří všechny rostlinné fritovací oleje z kuchyní.
Oleje se do kontejneru vkládají v uzavřené plastové lahvi.

Do kontejneru nepatří motorové a další oleje!!

Informace, které oleje do kontejneru patří a nepatří jsou rovněž uvedeny na kontejneru.

• Ve středu 25.12. 2019 a 1.1.2020 nebudou na obecním úřadě úřední hodiny. Nebude rovněž otevřena místní knihovna a nebudou vybírány ani kovové obaly ani tetrapaky u areálu zemědělské společnosti.
• 23.prosince se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje na Bradech tradiční Vánoční koncert. Koncert proběhne od 17 hodin a poté ještě jednou v 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce.
• Od 8.ledna 2020 bude každou středu od 18.hodin v Hospůdce na Jívě probíhat zdravotní cvičení pro ženy pod vedením p. Šulcové. Zájemkyně jsou vítány.

• V pondělí 16.prosince od 17:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.
• V obecní knihovně je nově možné zapůjčení kopie obecní kroniky z let 1923 až 1966. Jedná se o první psanou kroniku obce Podůlší.