oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Ve věku 77 let zemřel zdejší dlouholetý chalupář pan Jiří Krenk.

V tomto týdnu začne firma Global Geo provádět průzkum podzemích vod v katastru obce Podůlší. Průzkum souvisí s plánovanou výstavbou rychlostní silnice R35.

Podle sdělení zástupce firmy budou pracovníci obcházet domácnosti s žádostí o umožnění vstupu, nahlédnutí do studny a provedení měření hladiny.

Umožnění vstupu je čistě dobrovolné a je na každém majiteli zda pracovníkům společnosti umožní vstup či nikoli.

Za příznivého počasí bude každou středu od 18 do 19 hodin probíhat na místním hřišti cvičení pro ženy pod vedením paní Evy Šulcové. Sebou si vezměte silnější cvičební podložky.

Upozorňujeme občany, kteří nemají uhrazeny obecní poplatky za odpad a psy, aby tak učinili do konce měsíce května. Po tomto datu bude vyvěšen ve vývěsních skříních a na internetu seznam neplatičů a bude probíhat řízení o doplacení těchto poplatků. Bližší informace o výši poplatků naleznete na internetových stránkách v sekci obecní hlášení.

Ve čtvrtek 21.5.2020 od 19 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva. Na programu bude mimo jiné schvalování závěrečného účtu za rok 2019, Směrnice GDPR, smlouva s charitou Jičín.

V neděli 17.5.2020 od 11:15 do 11:25 hodin se uskuteční u areálu zemědělské společnosti Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace o vybíraných odpadech najdete v tomto hlášení a ve vývěsních skříních.

Ve čtvrtek 21.5.2020 od 19 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva. Na programu bude mimo jiné schvalování závěrečného účtu za rok 2019, Směrnice GDPR, smlouva s charitou Jičín.

Od čtvrtka 30.4.2020 do neděle 3.5.2020 bude požární zbrojnice v dolním Podůlší přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím abyste do kontejneru neházeli pneumatiky, nebezpečný odpad a dřevní hmotu (větve, tůje a podobně).

V sobotu 9.5.2020 místní hasiči požádají sběr starého železa. Nepotřebné železo prosím přistavte v pátek 8.5.2020 ke kraji místní komunikace.

V neděli 17.5.2020 od 11:15 do 11:25 hodin se uskuteční u areálu zemědělské společnosti Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace o vybíraných odpadech najdete v tomto hlášení a ve vývěsních skříních.

Vzhledem k nastalým okolnostem je možnost placení místních poplatků prodloužena do konce měsíce května. Prosím všechny, kteří ještě poplatky neuhradily, aby tak v co nejkratší době učinily.

Od čtvrtka 30.4.2020 do neděle 3.5.2020 bude u požární zbrojnice v dolním Podůlší přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím abyste do kontejneru neházeli pneumatiky, nebezpečný odpad a dřevní hmotu (větve, tůje a podobně).

Nadále trvá nabídka na bezplatného uskladnění zeminy. Pokud by měl někdo zájem o uskladnění zeminy kontaktujte starostu nebo místostarostu obce.

VOS Jičín a.s. v souvislosti s nynější situací žádá obyvatele (zákazníky) o provedení samoodečtu vodoměrů. Bližší informace naleznete v letáku níže v hlášení.

Místní občanům Denise Pěničkové a Josefu Vošvrdovi se v sobotu 11. dubna narodila dcera Valentýna. Rodičům srdečně blahopřejeme.