oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

V rámci obce Podůlší se pohybuje pejsek viz fotografie níže. V případě, že jste majitelem nebo víte komu patří, prosíme kontaktujte starostu 733 610 736 nebo místostarostu obce 721 580 450.

Poděkování všem zúčastněným za příjemné čarodějnické posezení a průvod.

Od 1.5.2023 opět platí zákaz svážení dřevní hmoty na “čarodejnice” u Jinolic.

SDH Kbelnice pořádá hasičskou okrskovou soutěž v sobotu 6.května od 13.hodin v areálu hasičů Brada – Rybníček. Na účastníky čeká požární útok, štafeta, chutné občerstvení a bohatý program. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý 9. 5. 2023 od 18:00 se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Podůlší v Hospůdce Na Jívě.

V neděli 14.5.2023 od 11:15 do 11:25 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

V neděli 30.4.2023 od 16:00 hodin se u obecního úřadu uskuteční “Čarodějnické odpoledne”, všichni jste srdečně zváni, občerstvení bude zajištěno.

Od 1.5.2023 opět platí zákaz svážení dřevní hmoty na “čarodejnice” u Jinolic.

V neděli 14.5.2023 od 11:15 do 11:25 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

V sobotu 15.4. a v neděli 16.4. proběhne v areálu zemědělské společnosti sběr velkoobjemového odpadu.
V sobotu bude možné odpad odevzdat od 8 do 11 a od 13 do 15 hodin.
V neděli pak od 9 do 11 hodin.

V neděli 14.5. od 11:15 do 11:25 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

Minulou sobotu 1. 4. 2023 proběhla akce ukliďme Podůlší. Všem zúčastněným patří velké poděkování, že i přes chmurné počasí našli čas a přišli pomoci. Sebralo se cca 12 pytlů pohozených odpadků… do konce i LCD televizi lze nalézt
v příkopě… 🙁

Velkoobjemový svoz odpadu se koná v sobotu 15. 4. a v neděli 16. 4. 2023 dle následujícího rozpisu. Kontejner bude opět k dispozici v rámci spodního dvora místního zemědělského družstva. Odpad lze přivézt pouze za přítomnosti členů zastupitelstva v době:
sobota 8:00 -11:00 a 13:00 – 15:00 nebo v neděli 9:00 – 11:00. Do velkoobjemového odpadu určitě nepatří obvykle tříděný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, staré železo apod.

V pátek 14. 4. 2023 se v Hospůdce u Křemílka (vlaková zastávka Jinolice) koná od 19:00 hod country zábava, hraje skupina Trapas.