oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o vyhodnocení množství vzniklých odpadů a s tím spojených finančních nákladech za rok 2021 v rámci obce Podůlší.
Děkujeme všem, kdo pečlivě třídí a prosím nadále k této problematice přistupovat zodpovědně. Zároveň pevně věříme, že v rámci nových komposterů dokážeme snížit množství vyprodukovaného a odevzdávaného bioodpadu.

Placení místních poplatků bude probíhat od února do března.
Výše poplatků bude v předstihu zveřejněna v hlášeních obecního rozhlasu a ve vývěsních skříních.
Nechoďte prosím platit poplatky dříve, než budete vyzváni. Děkujeme.

Z důvodu vánočních svátků proběhne nyní pravidelný svoz komunálního odpadu již ve čtvrtek 23. prosince.

V termínu 29. 12. 2021 nebude obecní úřad ani knihovna otevřena.

Přejeme Vám krásné svátky a do roku 2022 hodně zdraví a spokojenosti.