oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

Dovolte nám Vás informovat o aktuálních cenách vodného od Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín, která provozuje vodovod v Podůlší.
S účinností od 1. 1. 2023 je cena stanovena na 49,94 Kč / m3 za dodávku pitné vody.

Zastupitelstvo obce Podůlší schválilo sazbu stočného na rok 2023 ve výši 5 Kč / m3 odpadní vody u objektů napojených na místní stokovou kanalizaci.
Oproti roku 2022 tedy nedochází k navýšení.

Dnes ve čtvrtek 29.12.2022 nejsou úřední hodiny a není otevřena ani obecní knihovna.

Přejeme Vám všem v roce 2023 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V úterý 20. 12. 2022 se koná veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Podůlší v Hospůdce Na Jívě od 18:15 hod.

Věnujte prosím pozornost mimořádnému nařízení Státní veterinární správy o zákazu chovu drůbeže pod širým nebem.
Nařízení je umístěno na webových stránkách obce v sekci úřední deska.

S ohledem na státní svátek 17. 11. 2022 nebudou úřední hodiny a nebude ani otevřená knihovna. Děkujeme za pochopení.

V sobotu 19. 11. 2022 se koná sběr velkoobjemového odpadu pro občany obce Podůlší v areálu zemědělského družstva Podůlší a to v době mezi 8:00 – 11:00 a od 13:00 – 14:00, v neděli 20. 11. 2022 je možné velkoobjemový odpad přivézt v době mezi 9:00 – 11:00.

V úterý 22. 11. 2022 se koná veřejná schůze obecního zastupitelstva obce Podůlší v Hospůdce Na Jívě od 18:00 hod.

V sobotu 26. 11. 2022 od 16:00 se uskuteční rozsvícení vánočních stromků u obecního úřadu Podůlší s doprovodným programem a posezením.