oficiální stránky obce

Hlášení obecního rozhlasu

• V pondělí 16.prosince od 17:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.
• V obecní knihovně je nově možné zapůjčení kopie obecní kroniky z let 1923 až 1966. Jedná se o první psanou kroniku obce Podůlší.

• V pondělí 16.prosince od 17:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.
• Na chodníku u zemědělské společnosti byly nalezeny dva kovové prsteny stříbrného vzhledu. Kdo byste prsteny postrádal přihlaste se prosím starostovi obce.

• V neděli 24.listopadu od 15:30 hodin proběhne u obecního úřadu rozsvěcení vánočního stromečku. Součástí bude jako tradičně doprovodný program a občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace o programu naleznete ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.
• Od 13.11.2019 nebude z technických důvodů hlášení obecních informací probíhat formou rozhlasového hlášení. Obecní informace je nadále možné dostávat pomocí informačního systému do kterého je třeba se registrovat na obecním úřadě.

• V neděli 24.listopadu od 15:30 hodin proběhne u obecního úřadu rozsvěcení vánočního stromečku. Součástí bude jako tradičně doprovodný program a občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace o programu naleznete ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.
• Od 13.11.2019 nebude z technických důvodů probíhat sdělování obecních informací formou rozhlasového hlášení. Obecní informace je nadále možné dostávat pomocí informačního systému, do kterého je možné se registrovat v úředních hodinách na obecním úřadě.

• V neděli 24.listopadu od 15:30 hodin proběhne u obecního úřadu rozsvěcení vánočního stromečku. Součástí bude jako tradičně doprovodný program a občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace o programu naleznete ve vývěsních skříních a na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.
• Dle oznámení společnosti O2, končí k 1.1.2020 provoz veřejného telefonního automatu v obci Podůlší. Po tomto datu tedy již nebude možné z telefonní budky u hospody telefonovat. Telefonní budka bude následně během roku 2020 demontována.

• V období od 14. října do 11. prosince bude v obci Podůlší omezena doprava na hlavní silnici R35 Jičín – Turnov. Důvodem omezení je oprava propustku na začátku obce směrem od Jičína. V místě opravy bude doprava řízena pomocí semaforů.

• V neděli 20.října proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat od 11:15 do 11:25 hodin.