oficiální stránky obce

V prosinci byly Podvýborem pro heraldiku a vexilologii schváleny obecní symboly – znak a vlajka – obce Podůlší. Starosta obce Ing. Zdeněk Žalský byl pozván s dalšími starosty obcí na 5. dubna 2007 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zde z rukou předsedy PS PČR Ing. Miloslava Vlčka a za účasti místopředsedkyně PS PČR Miloslavy Němcové slavnostně převzal dekret o udělení znaku a vlajky obce Podůlší.

Ústředním motem znaku je strom olše a vlajky list olše připomínající vznik názvu obce – původně Pod olší,pak Podolší až Podůlší.