oficiální stránky obce

Adresa:
budova obecního úřadu Podůlší

www.knihovnapodulsi.webk.cz

Půjčovní doba:
Čtvrtek 19:00 – 20:00

Knihovnice: Mgr. Květoslava Šádková

Nabídka k zapůjčení:

  • cca. 360 stálých knih různých žánrů (plus pravidelná obměna z výměnného knižního fondu z knihovny v Jičíně)
  • časopisy ABC, Receptář, Chatař, Chalupář, Květy, Vlasta, Země světa, Story, Bravo
  • videokazety: Český ráj, 600 let obce Podůlší
  • fotoalba s akcí v obci: hasičské soutěže, lyžařské závody, lyžování v maskách, dětský den, dětský karneval…
  • přístup na internetovou síť