oficiální stránky obce

Aktuality

Vážení spoluobčané,
jak již asi víte, v blízkém okolí se již objevila nákaza drůbeže ptačí chřipkou. Všichni, kdo doma máte doma chov drůbeže a jiných ptáků a doposud jste nevyplnili sčítací list pro oznámení těchto skutečností krajské veterinární správě, prosíme, dostavte se ve čtvrtek na obecní úřad v úředních hodinách.
Bližší informace k ptačích chřipce i k nařízením státní veterinární správy naleznete na webu obce mezi aktualitami nebo na úřední desce.

Děkujeme

Výsledky I. kola prezidentských voleb v rámci obce Podůlší:

Všem voličům patří poděkování za vysokou procentuální účast při I. kole voleb.

Restaurace U Křemílka v Jinolicích u vlakového přejezdu si dovoluje pozvat případné zájemce na posezení s country kapelou Trapas v pátek 10. 2. 2023 od 18:00 hod.

Dovolte nám Vás informovat, že v rámci revitalizace obecních pozemků obecní úřad Podůlší nabízí možným zájemcům formou samotěžby dřevo na topení.

V případě zájmu se prosím o bližší informace obracejte na starostu nebo místostarostu obce Podůlší.

Obecní úřad Podůlší

 

Dovolte nám Vás informovat o aktuálních cenách vodného od Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín, která provozuje vodovod v Podůlší.
S účinností od 1. 1. 2023 je cena stanovena na 49,94 Kč / m3 za dodávku pitné vody.

Zastupitelstvo obce Podůlší schválilo sazbu stočného na rok 2023 ve výši 5 Kč / m3 odpadní vody u objektů napojených na místní stokovou kanalizaci.
Oproti roku 2022 tedy nedochází k navýšení.

Dnes ve čtvrtek 29.12.2022 nejsou úřední hodiny a není otevřena ani obecní knihovna.

Přejeme Vám všem v roce 2023 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.