oficiální stránky obce

Aktuality

1 2 3 5

Vážení občané obce Podůlší,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 vzešly v platnost nové legislativní podmínky vůči odpadovému hospodářství v rámci České Republiky. S touto novelizací jsou spojeny i určité změny dotýkající se i naší obce, především zvýšené náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

Touto formou bychom Vás rádi oslovili v rámci zodpovědného třídění odpadů, zároveň poděkovat za dosavadní přístup k třídění odpadů.

V odkazu níže jsme pro Vás připravili číselný pohled na vývoj “odpadového hospodářství” v rámci naší obce.
Můžete se dočíst, kolik množství odpadů různého druhu vyprodukujeme v Podůlší a s tím spojené finanční náklady. Zároveň i množství vytříděného odpadu, což je pro obec přínos.

Jak již bylo avizováno výše, prosíme všechny o co největší zodpovědnost v rámci třídění odpadů, přínosem pro celou obec bude skutečnost, že obci nebudou dále narůstat náklady za likvidaci odpadů.

PŘEHLED ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V PODŮLŠÍ V ROCE 2020

V pátek 20.11.2020 mezi 8. a 10. hodinou dopolední, budou prováděny údržbové práce na obecním vodovodu. Z tohoto důvodu v tomto období voda buď nepoteče, nebo bude nízký tlak vody v potrubí.
Děkujeme za pochopení.

1 2 3 5