oficiální stránky obce

Aktuality

V sobotu 23.4.2022 v dopoledních hodinách proběhne v obci tradiční sběr starého železa pořádaný místními hasiči.
Staré železo prosím přistavte během pátku k místní komunikaci.

V sobotu 7.5.2022 od 8:00 do 12:00 hod a v neděli 8.5.2022 od 9:00 do 12:00 hod proběhne v areálu zemědělské společnosti sběr velkoobjemového odpadu.

V neděli 15.5.2022 od 11:15 do 11:25hod proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o vyhodnocení množství vzniklých odpadů a s tím spojených finančních nákladech za rok 2021 v rámci obce Podůlší.
Děkujeme všem, kdo pečlivě třídí a prosím nadále k této problematice přistupovat zodpovědně. Zároveň pevně věříme, že v rámci nových komposterů dokážeme snížit množství vyprodukovaného a odevzdávaného bioodpadu.