oficiální stránky obce

Aktuality

Program Nová zelená úsporám light určená pro seniory a rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení a zároveň vlastní nebo spoluvlastní rodinný domek, mají v něm trvalé bydliště (v případě seniorů musí rodinný domek obývat pouze senioři) se od 2.5. 2023 rozšiřuje o další aktivitu, a to o solární ohřev teplé vody.

Způsob ohřevu vody je buď termický nebo fotovoltaický a lze na tuto aktivitu získat dotaci ve výši 90 000 Kč.

Žádat mohou i ti, co již žádali v první výzvě na výměnu oken či zateplení (150 000 Kč).

Instalace podporovaných solárních ohřevů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle §10 d zákona 406/2000 Sb.

Doporučujeme zájemcům o solární ohřev vody, aby se nejprve spojili s dodavatelem (specializovanou firmou), který jim doporučí vhodné zařízení pro jejich RD. Teprve poté, s konkrétními technickými parametry, aby se obrátili na MAS a my jim vyhotovíme odborný posudek a případně pomůžeme žádost na SFŽP podat. Žádost se podává opět elektronicky v systému AIS SFŽP, do které se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronické identity občana či elektronického OP.

Více se žadatelé dozví na www: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

kontakty na pracovníky naší MAS:
Helena Červová – 737 943 980
Alena Klacková – 606 618 112

Poděkování všem zúčastněným za příjemné čarodějnické posezení a průvod.

Od 1.5.2023 opět platí zákaz svážení dřevní hmoty na “čarodejnice” u Jinolic.

SDH Kbelnice pořádá hasičskou okrskovou soutěž v sobotu 6.května od 13.hodin v areálu hasičů Brada – Rybníček. Na účastníky čeká požární útok, štafeta, chutné občerstvení a bohatý program. Všichni jste srdečně zváni.

V úterý 9. 5. 2023 od 18:00 se koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Podůlší v Hospůdce Na Jívě.

V neděli 14.5.2023 od 11:15 do 11:25 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

Minulou sobotu 1. 4. 2023 proběhla akce ukliďme Podůlší. Všem zúčastněným patří velké poděkování, že i přes chmurné počasí našli čas a přišli pomoci. Sebralo se cca 12 pytlů pohozených odpadků… do konce i LCD televizi lze nalézt
v příkopě… 🙁

Velkoobjemový svoz odpadu se koná v sobotu 15. 4. a v neděli 16. 4. 2023 dle následujícího rozpisu. Kontejner bude opět k dispozici v rámci spodního dvora místního zemědělského družstva. Odpad lze přivézt pouze za přítomnosti členů zastupitelstva v době:
sobota 8:00 -11:00 a 13:00 – 15:00 nebo v neděli 9:00 – 11:00. Do velkoobjemového odpadu určitě nepatří obvykle tříděný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, pneumatiky, staré železo apod.

V pátek 14. 4. 2023 se v Hospůdce u Křemílka (vlaková zastávka Jinolice) koná od 19:00 hod country zábava, hraje skupina Trapas.

Připomínáme úhradu obecních poplatků za odvoz odpadu, odvádění odpadních vod a psy do konce března 2023.

Poplatky za odpad:

500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci.

V případě chalupářů je poplatek 500 Kč za objekt.

Poplatky za odpadní vody:

180 Kč za osobu připojenou na obecní kanalizaci.

Poplatky ze psů:

50 Kč za prvního psa.
150 Kč za každého dalšího psa.

Poplatky prosím hraďte v ideálním případě na bankovní účet obce: 5624541/0100
Do poznámky prosím uveďte svoje příjmení.

Pokud plánujete úhradu poplatku hotovostně na úřadě, prosím o úhradu dne 23. 3. 2023 s ohledem na následnou nepřítomnost.