oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

Na základě usnesení vlády č. 240 ze dne 16.3.2020 se doporučuje občanům starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení.

Obec pro tyto občany, hodlá zajistit pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

Prosím občany, kteří by chtěli zmíněnou pomoc využít, aby mě kontaktovali na telefonním čísle 721 580 450 nebo emailové adrese  Starosta@podulsi.cz.

Předběžně jsme domluveni s Oblastní charitou Jičín, že by pro naši obec tyto služby zajišťovala.

Ozvěte se prosím co nejdříve.

Děkuji

Petr Stryhal – starosta

• V sobotu 7.3.2020 se od 14 hodin pořádá sbor místních hasičů v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.

• Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)

Správa silnic u komunikace v dolním Podůlší pokácela několik stromů. Kdo by měl zájem o samozpracování palivového dřeva z těchto pokácených stromů, dostavte se prosím 4.3.2020 v úředních hodinách na OÚ.
Zpracování pokácených stromů musí být provedeno do 15.3.2020.

  • V sobotu 7.3.2020 od 14 hodin pořádá sbor místních hasičů v Hospůdce na Jívě tradiční dětský karneval. Všichni jste srdečně zváni.
  • Je možné vozit na obvyklé místo pálení „Čarodějnic“ mezi Jinolicemi a Podůlším, dřevěný materiál ke spálení a dřevní hmotu. Nevozte prosím nebezpečný a jiný odpad, který patří do kontejneru na tříděný odpad. (např. plasty, sklo, pneumatiky apod.)