oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

• V období od 14. října do 11. prosince bude v obci Podůlší omezena doprava na hlavní silnici R35 Jičín – Turnov. Důvodem omezení je oprava propustku na začátku obce směrem od Jičína. V místě opravy bude doprava řízena pomocí semaforů.

• V neděli 20.října proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat od 11:15 do 11:25 hodin.

• V období od 14. října do 11. prosince bude na hlavní silnici na začátku obce Podůlší, směrem od Jičína, probíhat oprava propustku. Doprava v místě opravy bude omezena a řízena pomocí semaforů.

• V neděli 20.října proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat od 11:15 do 11:25 hodin.
Podrobnější informace o vybíraném odpadu najdete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V neděli 20.října proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat od 11:15 do 11:25 hodin.
Podrobnější informace o vybíraném odpadu najdete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V pátek 8.listopadu od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě uskuteční Stand Up Comedy vystoupení známého baviče pana Miloše Knora. Lístky na toto vystoupení je možné zakoupit v Hospůdce na Jívě. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• Divadelní představení Dámský Krejčí, které se uskuteční v Hospůdce na Jívě je na pátek 25.října již vyprodáno. Na v sobotu 26. října stále zbývá přibližně polovina vstupenek.
• Dne 20. října mezi 11:15 a 11:25 hodin proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.

• Prosím všechny, kdo si ještě nevyzvedli na obecním úřadě tácy a podnosy z oslav, aby tak učinili.

• V úterý 17.září od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• V pátek 25. a v sobotu 26. října bude v hospůdce na Jívě sehráno divadelní představení s názvem Dámský krejčí. Vstupenky na toto představení je již možné v předprodeji zakoupit v Hospůdce na Jívě.