oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

• V sobotu 7.září a v neděli 8. září proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven netradičně v Dolním Podůlší u Hasičské zbrojnice.
• V pátek 30.srpna v odpoledních hodinách a v sobotu 31.srpna v dopoledních hodinách, bude probíhat na sportovním hřišti příprava na oslavy 620let obce. Kdo by měl čas a chuť pomoci s přípravami je vítán.
• Součástí oslav 620 let obce je i hudební produkce, která budou probíhat do pozdějších nočních hodin. Prosím proto spoluobčany o shovívavost a toleranci větší hlučnosti, než je v obci běžně obvyklé. Děkuji.

• Ve středu 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• Chtěl bych požádat místní občany, kteří mají fotografie z historie obce, zda by byli ochotni je zapůjčit na výstavku o historii obce u příležitosti oslav jejího založení.Kontaktujte prosím starostu nebo místostarostu obce. Předem děkuji za ochotu.
• Informace z místní knihovny: Byly doručeny nové knihy z výpůjčního fondu.

• Chtěl bych poprosit místní občany, kteří jsou zruční v pečení, zda by pro oslavy založení obce nepřipravili placky či jiné dobroty, které by byly součástí občerstvení během oslav.
• Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.

• Ve středu 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V tento den bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V sobotu 31.srpna 2019 se konají v areálu u obecního úřadu a na sportovním hřišti oslavy výročí 620 let založení obce. Všichni jste srdečně zváni. Kulturní program a občerstvení bude zajištěno.
• Připomínám možnost přihlásit se k odběru informací z obecního úřadu formou SMS a emailu. Registrovat se je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Tato možnost se týká i občanů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Podůlší, ale mají zájem o obecní informace.

• Ve dnech 24. července 2019 a 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V pondělí 29. července, v době od 7:30 do 15:00 hodin, bude v obci Podůlší přerušena dodávka elektřiny.

• Ve dnech 24. července 2019 a 21. srpna 2019 nebudou z důvodu dovolených na obecním úřadě úřední hodiny. V těchto dnech bude rovněž zavřena obecní knihovna.
• V sobotu 31.srpna 2019 se konají v areálu u obecního úřadu a na sportovním hřišti oslavy výročí 620 let založení obce. Všichni jste srdečně zváni. Kulturní program a občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 29.6.2019 proběhla v areálu v Dolním Podůlší soutěž hasičů v požárním útoku. Soutěž byla zařazena do seriálu Podkozákovské hasičské ligy. V konkurenci 24 družstev se družstvu z Podůlší Béčka podařilo umístit na velmi pěkném 3. místě. Zvítězilo družstvo můžu z Frýdštejna před družstvem z Chyjic. V kategorii žen zvítězily hasičky z Břehů před hasičkami z Pěnčína a Malé Skály B.

• Obec Podůlší nabízí k odprodeji výsuvný dvoukolový žebřík typ ZD12. Prodej bude probíhat formou veřejné aukce. Vyvolávací cena je stanovena na 5000,- Kč. Termín aukce je stanoven na 10. července 2019 od 17:30 hod na obecním úřadě. Bližší informace na webových stránkách obce a ve vývěsních skříních.

• V sobotu 29.6.2019 pořádají hasiči ze Železnice v hasičském areálu v Dolním Podůlší, soutěž v požárním útoku. Soutěž a je zařazena do seriálu Podkozákovské hasičské ligy. Začátek soutěže je od 10:00 hodin. Občerstvení je zajištěno. Na akci jste srdečně zváni.

• Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.