oficiální stránky obce

Aktuality

Ukliďme Česko 2019 – Čisté cesty

Do sobotní úklidové akce (6.4.2019) se zapojilo 20 dobrovolníků z řad občanů Podůlší a Zámezí. Hlavním cílem byl sběr odpadků podél cest a silnic v obci (hlavně směr Zámezí a podél hlavní silnice, která vede obcí). V 9,00 hodin ráno vyrazily jednotlivé skupinky od obecního úřadu, každá jiným směrem, za svým cílem 🙂 Výsledkem je 40 plných odpadkových pytlů (cca 200 kg odpadu), 40 kg vytříděného odpadu (převážně sklo), 4 ks pneumatik, 2 záchodové mísy a něco málo železného odpadu. Velký DÍK patří všem občanům, kteří se do úklidu zapojili, jelikož díky jejich účasti se podařilo uklidit mnohem větší část území, než bylo původně plánováno.

Děkujeme, že Vám není jedno, v jakém prostředí žijete 😉

Zároveň patří velké poděkování místním členům sboru dobrovolných hasičů za uspořádání sběru železného šrotu a spolupráci při úklidu obecních prostor.

Odkaz na další fotografie