oficiální stránky obce

Aktuality

V úterý 7.9.2021 od 17 do 18 hodin proběhne vydávání kompostérů zbylým zájemcům, kteří si loni zažádali a doposud kompostér nevyzvedli.
Kompostéry budou vydávány u garáží za hospodou.

Potřebné údaje, bez kterých nebude kompostér možné vydat:
parcelní číslo pozemku kde bude kompostér umístěn, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zájemce.

V neděli 20.6.2021 se v lese mezi obcemi Brada a Podůlší ztratil bílo-mouratý kocour Matýsek.

V případě nálezu prosím volejte na tel. číslo 602 964 518. Odměna zaručena.

Vážení občané obce Podůlší,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 1. 2021 vzešly v platnost nové legislativní podmínky vůči odpadovému hospodářství v rámci České Republiky. S touto novelizací jsou spojeny i určité změny dotýkající se i naší obce, především zvýšené náklady na svoz směsného komunálního odpadu.

Touto formou bychom Vás rádi oslovili v rámci zodpovědného třídění odpadů, zároveň poděkovat za dosavadní přístup k třídění odpadů.

V odkazu níže jsme pro Vás připravili číselný pohled na vývoj “odpadového hospodářství” v rámci naší obce.
Můžete se dočíst, kolik množství odpadů různého druhu vyprodukujeme v Podůlší a s tím spojené finanční náklady. Zároveň i množství vytříděného odpadu, což je pro obec přínos.

Jak již bylo avizováno výše, prosíme všechny o co největší zodpovědnost v rámci třídění odpadů, přínosem pro celou obec bude skutečnost, že obci nebudou dále narůstat náklady za likvidaci odpadů.

PŘEHLED ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V PODŮLŠÍ V ROCE 2020