oficiální stránky obce
Obecní úřad Podůlší

Obecní úřad Podůlší

  • Obec Podůlší nabízí k odprodeji výsuvný dvoukolový žebřík typ ZD12. Prodej bude probíhat formou veřejné aukce. Vyvolávací cena je stanovena na 5000,- Kč. Termín aukce bude upřesněn v dalším hlášení. Bližší informace a foto prodávaného žebříku budou umístěny na webových stránkách obce a ve vývěsních skříních.

 

  • Obec Podůlší nabízí možnost placených brigád v rámci zajištění provozu a údržby obce. Pokud by někdo měl o brigádu zájem dostavte se prosím v úředních hodinách na obecní úřad, budou vám sděleny podrobnosti.

 

  • Připomínám možnost přihlásit se k odběru informací z obecního úřadu formou SMS a emailu. Registrovat se je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Tato možnost se týká i občanů, kteří nemají trvalý pobyt v obci Podůlší, ale mají zájem o obecní informace.

 

  • Oslovujeme místní obyvatele s možnosti prezentace svých domácích výrobků, uměleckých výtvorů apod. při oslavách výročí 620 let založení obce. Oslavy se uskuteční 31.8.2019. Prezentace by probíhala v odpoledních hodinách v zasedací místnosti obecního úřadu. Případní zájemci se prosím přijďte domluvit v úředních hodinách na obecní úřad.

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 8.června a v neděli 9. června bude z důvodu konání motocyklových závodů „Cena města Jičína 2019“ uzavřena silnice I/35 v úseku mezi Kbelnicí, Holínem a Jičínem.

Silnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 7:00 do 20:00 hodin a v neděli 9.června od 7:00 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ve směru: Jičín – Dolní Lochov – Zámostí – Blata – Mladějov – Újezd pod Troskami.

Mapku s vyznačeným uzavřeným úsekem silnice a objízdnou trasou je možné nalézt na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V úterý 18.června od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Pokud by měl někdo zájem o práci nebo brigádu pro obec, kontaktujte prosím starostu nebo místostarostu obce. Jednalo by se o jednoduché údržbové práce na obecním majetku. Mzda je stanovena na 100 Kč/hodinu.

• Za první čtvrtletí letošního roku se v obci Podůlší podařilo sebrat téměř 3 tuny odpadu k opětovnému využití.
Konkrétně se podařilo vytřídit:

757 kg – Papíru
928 kg – plastu
880 kg – skla
180 kg – kovových obalů
240 kg – nápojových kartonů

V celkovém součtu tak obec Podůlší, jako odměnu za vytříděný odpad, obdrží částku 11 000 Kč.

Chtěl bych Vám tímto poděkovat, že odpad třídíte a pomáháte tak nejen obci Podůlší, ale především životnímu prostředí.

• Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Podůlší:

Volební účast: 37,96%
Odevzdaných hlasů: 82

Počty hlasů politickým stranám:

Ano 2011: 32 hlasů (39,02%)
Česká pirátská strana: 15 hlasů (18,29%)
ODS: 7 hlasů (8,53%)
Koalice STAN, TOP 09: 6 hlasů (7,31%)
KDU-ČSL: 5 hlasů (6,09%)
KSČM: 5 hlasů (6,09%)
ČSSD: 3 hlasy (3,65%)
Koalice Rozumní, ND: 3 hlasy (3,65%)
HLAS: 2 hlasy (2,43%)
SPD: 2 hlasy (2,43%)
Vědci pro ČR: 1 hlas (1,21%)
Koalice Svobodní, RČ: 1 hlas (1,21%)

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 8.června a v neděli 9. června bude z důvodu konání motocyklových závodů „Cena města Jičína 2019“ uzavřena silnice I/35 v úseku mezi Kbelnicí, Holínem a Jičínem.

Silnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 7:00 do 20:00 hodin a v neděli 9.června od 7:00 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ve směru: Jičín – Dolní Lochov – Zámostí – Blata – Mladějov – Újezd pod Troskami.

Mapku s vyznačeným uzavřeným úsekem silnice a objízdnou trasou je možné nalézt na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V pátek 24.května a v sobotu 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek 24. května je možné volit od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu 25.května bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost, bude tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu.

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Prezentace družstev bude od 8:30 hodin, start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V neděli 19.května mezi 11:15 – 11:25 hodin bude u areálu zemědělské společnosti probíhat sběr nebezpečného odpadu. Podrobnosti o přijímaných nebezpečných odpadech naleznete ve vývěsní skříni „u hospody“.

• V pátek 24.května a v sobotu 25. května se uskuteční volby do evropského parlamentu. V pátek 24. května je možné volit od 14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu 25.května bude volební místnost otevřena od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Volební místnost bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

• V sobotu 8.června proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Prezentace družstev bude od 8:30 hodin, start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.