oficiální stránky obce

Vážení spoluobčané,

dovolte mi připomenout úhradu pravidelných ročních obecních poplatků do konce březen. Kdo má již uhrazeno, děkujeme 🙂

Důležité upozornění:

Bohužel se stále častěji opakují situace volně pobíhajících psů po obci. Žádáme majitele svých psů, aby dbali zvýšených opatření a zamezili tím volnému pohybu psů po obci. Za zvíře je odpovědný jeho vlastník, pokud by zvíře někoho zranilo či jinak způsobilo škody či jiné újmy, může se jednat o přestupek či trestný čin. 

Jako každý rok, tak i letos se zapojíme do akce UKLIDMĚ ČESKO. V rámci našeho katastru proběhne jarní úklid v termínu 13. 4. 2024, sraz v 9:00 hod u obecního úřadu, bude připraveno drobné poděkování za účast :-).