oficiální stránky obce

Program Nová zelená úsporám light určená pro seniory a rodiny, které pobírají příspěvek na bydlení a zároveň vlastní nebo spoluvlastní rodinný domek, mají v něm trvalé bydliště (v případě seniorů musí rodinný domek obývat pouze senioři) se od 2.5. 2023 rozšiřuje o další aktivitu, a to o solární ohřev teplé vody.

Způsob ohřevu vody je buď termický nebo fotovoltaický a lze na tuto aktivitu získat dotaci ve výši 90 000 Kč.

Žádat mohou i ti, co již žádali v první výzvě na výměnu oken či zateplení (150 000 Kč).

Instalace podporovaných solárních ohřevů musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle §10 d zákona 406/2000 Sb.

Doporučujeme zájemcům o solární ohřev vody, aby se nejprve spojili s dodavatelem (specializovanou firmou), který jim doporučí vhodné zařízení pro jejich RD. Teprve poté, s konkrétními technickými parametry, aby se obrátili na MAS a my jim vyhotovíme odborný posudek a případně pomůžeme žádost na SFŽP podat. Žádost se podává opět elektronicky v systému AIS SFŽP, do které se žadatel přihlašuje prostřednictvím elektronické identity občana či elektronického OP.

Více se žadatelé dozví na www: https://novazelenausporam.cz/dokumenty/nzulight/

kontakty na pracovníky naší MAS:
Helena Červová – 737 943 980
Alena Klacková – 606 618 112