oficiální stránky obce

Dovolte nám Vás informovat o aktuálních cenách vodného od Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín, která provozuje vodovod v Podůlší.
S účinností od 1. 1. 2023 je cena stanovena na 49,94 Kč / m3 za dodávku pitné vody.

Zastupitelstvo obce Podůlší schválilo sazbu stočného na rok 2023 ve výši 5 Kč / m3 odpadní vody u objektů napojených na místní stokovou kanalizaci.
Oproti roku 2022 tedy nedochází k navýšení.

Dnes ve čtvrtek 29.12.2022 nejsou úřední hodiny a není otevřena ani obecní knihovna.

Přejeme Vám všem v roce 2023 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.