oficiální stránky obce

Připomínáme, že dnes v neděli 23. 10. 2022 proběhne u areálu zemědělské společnosti sběr nebezpečného odpadu.
Sběr bude probíhat od 11:15 do 11:25, bližší informace ve vývěsní skříni “u hospody