oficiální stránky obce

Aktuálně jsme pro všechny připravili další způsob informování o celkovém dění v obci Podůlší. Tento “Podůlešský plátek” byl mimo této elektronické verze dále roznesen do poštovních schránek po Podůlší.

Věříme, že tato novinka bude přínosná.
V případě zájmu o spolupráci při tvorbě zpravodaje se ozvěte na obecní úřad.