oficiální stránky obce

V sobotu 28. 8. 2021 se na hřišti u obecního úřadu a v blízkém okolí uskuteční pravidelný sportovní čtyřboj od 9:00 hod.
Navečer je plánováno obvyklé posezení. Občerstvení zajištěno, všichni jste vítání.

Pro všechny zájemce, kteří projevili zájem o kompostéry v minulé roce sdělujeme, že tuto sobotu 21. 8. 2021 od 9:30 – 10:30 hod je vypsán první termín vyzvednutí kompostérů a podepsání potřebné administrativy. Předání bude probíhat u garáží za hospodou.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o dotační věc, je zapotřebí vyplnit a podepsat smlouvy a protokoly o převzetí.

Bez níže uvedených údajů nebude kompostér vydán:
– parcelní číslo, kde bude kompostér umístěn
– jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště zájemce