oficiální stránky obce

V neděli 25. října proběhne u areálu zemědělské společnosti svoz nebezpečného odpadu. Odpad bude možné odevzdat mezi 11:15 a 11:25 hod. Bližší informace o odevzdávaných odpadech naleznete ve vývěsní skříni u hospody.

 

V termínu 30. 10.  – 1. 11. 2020 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Kontejner bude přistaven na návsi v Dolním Podůlší. Žádáme občany, aby odpad řádně rovnali do kontejneru a šetřili tím místo v kontejneru. V případě, že kontejner bude plný, není povoleno nechávat věci vedle kontejneru.

 

Sdělení starosty obce

Vážení spoluobčané, 

v rámci zachování bezpečnosti v obci bych na Vás chtěl apelovat, abyste dodržovali zákaz volného pobíhání psů mimo Váš soukromý pozemek, a dále abyste svůj pozemek náležitě zajistili tak, aby nedocházelo k únikům vašeho psa na veřejná prostranství obce.

Zároveň bych Vás chtěl požádat o ohleduplnost při provádění prací, způsobujících zvýšený hluk, v ranních hodinách ve dnech pracovního klidu. Pokud to je to alespoň trochu možné vyhněte se prosím těmto pracím před osmou hodinou ranní.

Děkuji
Petr Stryhal, starosta obce