oficiální stránky obce

Množí se případy, kdy se na skládce zeminy u obecního úřadu objevují zbytky stavebního materiálu, suti a podobně. 

Prosíme proto občany, aby na skládku zeminy vozili pouze zeminu. Děkujeme