oficiální stránky obce

V tomto týdnu začne firma Global Geo provádět průzkum podzemích vod v katastru obce Podůlší. Průzkum souvisí s plánovanou výstavbou rychlostní silnice R35.

Podle sdělení zástupce firmy budou pracovníci obcházet domácnosti s žádostí o umožnění vstupu, nahlédnutí do studny a provedení měření hladiny.

Umožnění vstupu je čistě dobrovolné a je na každém majiteli zda pracovníkům společnosti umožní vstup či nikoli.