oficiální stránky obce

V neděli 17.5.2020 od 11:15 do 11:25 hodin se uskuteční u areálu zemědělské společnosti Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace o vybíraných odpadech najdete v tomto hlášení a ve vývěsních skříních.

Ve čtvrtek 21.5.2020 od 19 hodin se v zasedací místnosti obecního úřadu bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva. Na programu bude mimo jiné schvalování závěrečného účtu za rok 2019, Směrnice GDPR, smlouva s charitou Jičín.