oficiální stránky obce

Od čtvrtka 30.4.2020 do neděle 3.5.2020 bude požární zbrojnice v dolním Podůlší přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Prosím abyste do kontejneru neházeli pneumatiky, nebezpečný odpad a dřevní hmotu (větve, tůje a podobně).

V sobotu 9.5.2020 místní hasiči požádají sběr starého železa. Nepotřebné železo prosím přistavte v pátek 8.5.2020 ke kraji místní komunikace.

V neděli 17.5.2020 od 11:15 do 11:25 hodin se uskuteční u areálu zemědělské společnosti Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Bližší informace o vybíraných odpadech najdete v tomto hlášení a ve vývěsních skříních.

Vzhledem k nastalým okolnostem je možnost placení místních poplatků prodloužena do konce měsíce května. Prosím všechny, kteří ještě poplatky neuhradily, aby tak v co nejkratší době učinily.