oficiální stránky obce

• V místní knihovně jsou k dispozici staré časopisy (Květy, Vlasta, ABC, Receptář atd.) Pokud by o ně měl někdo zájem, jsou k vyzvednutí u knihovnice pí. Šádkové

• Dne 18.2.2020 od 18.hodin se bude v Hospůdce na Jívě konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Od příští středy 5.2.2020 bude možné platit místní poplatky ze psů, svozu odpadu a za ČOV. Poplatky prosím hraďte pokud možno bezhotovostním převodem na účet obce.
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte svoje příjmení, kvůli identifikaci platby.
Č. účtu je možné nalézt na webových stránkách obce.

• Výše poplatků

Poplatek ze psů:
a) za jednoho psa – 50,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele – 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let – 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let – 50,- Kč.

Poplatek za svoz odpadů:

Za osobu s trvalým pobytem v obci 400,- Kč

Za rekreační objekt 400,- Kč

Poplatek za ČOV:

Zůstává beze změn.