oficiální stránky obce

• V sobotu 8.června 2019 proběhne čtvrtý ročník sportovního čtyřboje družstev. Start sportovních disciplín od 9:00 hodin. Bližší informace a základní propozice naleznete ve vývěsních skříních, nebo na webových stránkách obce v sekci aktuální informace. Zváni jsou nejen sportovci, ale i diváci. Občerstvení bude zajištěno.

• V sobotu 8.června a v neděli 9. června bude z důvodu konání motocyklových závodů „Cena města Jičína 2019“ uzavřena silnice I/35 v úseku mezi Kbelnicí, Holínem a Jičínem.

Silnice bude uzavřena v sobotu 8. června od 7:00 do 20:00 hodin a v neděli 9.června od 7:00 do 20:00 hodin.

Objízdná trasa bude obousměrně vedena ve směru: Jičín – Dolní Lochov – Zámostí – Blata – Mladějov – Újezd pod Troskami.

Mapku s vyznačeným uzavřeným úsekem silnice a objízdnou trasou je možné nalézt na webových stránkách obce v sekci aktuální informace.

• V úterý 18.června od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.

• Pokud by měl někdo zájem o práci nebo brigádu pro obec, kontaktujte prosím starostu nebo místostarostu obce. Jednalo by se o jednoduché údržbové práce na obecním majetku. Mzda je stanovena na 100 Kč/hodinu.

• Za první čtvrtletí letošního roku se v obci Podůlší podařilo sebrat téměř 3 tuny odpadu k opětovnému využití.
Konkrétně se podařilo vytřídit:

757 kg – Papíru
928 kg – plastu
880 kg – skla
180 kg – kovových obalů
240 kg – nápojových kartonů

V celkovém součtu tak obec Podůlší, jako odměnu za vytříděný odpad, obdrží částku 11 000 Kč.

Chtěl bych Vám tímto poděkovat, že odpad třídíte a pomáháte tak nejen obci Podůlší, ale především životnímu prostředí.