oficiální stránky obce

V sobotu 6. dubna se v rámci akce „Ukliďme Česko“ uskuteční úklid obce. Sraz dobrovolníků bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

V sobotu 6. dubna proběhne sběr železa pořádaný místními hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo přistavte jej k místní komunikaci. Sběr bude probíhat cca od 10:00 hodin.

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se bude konat sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

V úterý 23. dubna 2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.