oficiální stránky obce

– V sobotu 6. dubna 2019 proběhl v rámci akce „Ukliďme Česko“, úklid obce. Akce se zúčastnilo 20 dobrovolníků ve věku od 2 do 83 let. Akce se velmi vydařila. Celkově se podařilo sebrat překvapivých 240 kg odpadu. Všem zúčastněným bych chtěl za účast a ochotu uklidit obec velmi poděkovat.  Zvláště bych pak chtěl poděkovat Kateřině Kobrlové, která se postarala o organizaci celé akce a její hladký průběh.

– V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti Český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad a dřevěný odpad, který je možné spálit na čarodějnicích.

– V sobotu 13. dubna proběhne výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.

– V úterý 23.4.2019 od 19:00 hodin se v Hospůdce na Jívě bude konat veřejná schůze obecního zastupitelstva.