oficiální stránky obce

V rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“ proběhne v sobotu 6. dubna 2019 úklid obce Podůlší. Cílem akce je uklidit nepořádek v obci a likvidace nelegálně vzniklých skládek. Sraz dobrovolníků, kteří se chtějí zúčastnit této akce bude v 9:00 hodin u obecního úřadu.

 

V sobotu 6. dubna 2019 proběhne sběr starého železa, který pořádají místní hasiči. Pokud máte doma staré nepotřebné železo, přistavte jej den předem (5.dubna) ve večerních hodinách, nejpozději v den sběru v ranních hodinách, k místní komunikaci. Sběr železa bude probíhat cca od 10:00 hodin.

 

Příští středu 3. dubna od 20:00 proběhne v Hospůdce na Jívě členská schůze SDH Podůlší.

 

V sobotu 13. dubna a v neděli 14. dubna proběhne sběr velkoobjemového odpadu. Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven u areálu zemědělské společnosti český ráj Podůlší. Prosím spoluobčany, aby do velkoobjemového odpadu nevhazovali nebezpečný odpad. Sběr nebezpečného odpadu bude proveden samostatně v polovině května.

 

Připomínám, že průběžně probíhá sběr elektroodpadu. Sběr probíhá souběžně s výběrem pytlů s vytříděným plechovým odpadem a tetrapaků každou středu od 18:45 do 19:00 hod.

 

V sobotu 13. dubna bude probíhat výjimečný svoz objemného elektroodpadu. V případě, že máte doma objemný elektrospotřebič, který potřebujete odvézt, ozvěte se prosím starostovi obce.